از گوشه و کنار میشنوم که انگار خبر ندارند که اینجا تعطیل نشده!

بلکه کمی جمع و جور تر شده!

و محفلی خصوصی تر...

اگر از اندک دوست داران این پن‌دار نویسه ها بودی

بیا... اما خودت را و انگیزه ات را معرفی کن...

چون متن هام سمی اند!

باید آماده مردن باشی!

http://eitaa.com/pen_daar


پ.ن: سعیم بر این‌ست که خواب آسوده اینجا را بر هم نزنم!

منبع : |پشت در نمان! بیا داخل...
برچسب ها :