در من افراد زیادی زندگی میکنند

و چون قائل به دموکراسی نیستند...

در من جنگ های زیادی...

هر کدام هم خود را حق میداند...

من شک...

در من حق های زیادی زندگی میکنند...

در من حق ها با هم تقابل...

در من تناقضات زیادی زندگی میکنند

و من مینشینم در کلاس

و من در راه یک دشت سبز

و من زیر باران پاییزی...

و من هدفون به گوش

و من فریاد میزنم

و من سوال میپرسم

و من دست در جیب

در من ، من های زیادی تلاش میکنند که...

اما

در من هیچ منی زندگی نمیکند...


در من مدتهاست منی نیست

در من

در من

در من...


در من #ویرانه های یک تمدن...


http://eitaa.com/pen_daar

منبع : |من.. ویرانه های یک تمدن...
برچسب ها : میکنند